MENY

Disputas om transport av borekaks

Tirsdag 14. november 2017 vil Milad Khatibi disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Khatibi forsvarer avhandlingen «Investigation on Cuttings Transportation in non-Newtonian Turbulent Well Flow (Advanced Wellbore Transport Modeling)».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Liquid-particle flows in nature and in related technological processes. Physical aspects, challenges for modelling and measurements».

Leder for disputasen er professor Helge Hodne ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Milad Khatibi

Milad Khatibi