MENY

Prince2® Foundation kurs 28.-30. november 2017

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments 2) er en internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse.

PRINCE2® Foundation Kurs

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments 2) er en internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse.

Prince2® beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt, og er utviklet basert på erfaringer fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter.

Kursene passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis innen prosjektmetodikk.

Kursets formål
Foundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om prosessene, temaene og prinsippene.

Kandidaten vil etter avsluttet kurs ha fått en god forståelse for hvilke roller og hvilke aktiviteter som inngår i et prosjekt.

Hvem bør delta?
Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis i prosjektmetodikk.

Faglige kvalifikasjoner
PRINCE2 ® Foundation Certificate.

Læringsmål
Lær hvordan en bruker de viktigste begrepene innenfor PRINCE2 ® metoden

  • Lær å styre et prosjekt
  • Lær å delta effektivt i et prosjekt i samsvar med PRINCE2 ® metoden
  • Lær å beskrive formål og innhold i alle roller, de syv temaene, de syv prosesser og delprosesser, og de syv prinsippene
  • Lær om inn- og utdata fra prosessene
  • Lær hensikt og målsetninger med de mest sentrale produktene
  • Lær å beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelsesdimensjonen i et prosjekt

Pris: 15.950 kroner inkludert lunsj og kursdokumentasjon.

Les mer om kurset innhold her.

Ansatte og studenter ved UiS får rabatt. Ta kontakt med uis-ikt@uis.no for påmelding og informasjon. Ring oss gjerne på  51831973.