MENY

Disputas om miljøovervåking i sjøen

Fredag 1. desember 2017 vil Kirsten Jayne Redmond Kristiansen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Kirsten Jayne Redmond Kristiansen  forsvarer avhandlingen: «Feeding responses as environmental monitoring endpoints».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «The Mussel Watch Programme: Concepts and current status in marine environmental monitoring».

Leder for disputasen er Gro Johnsen, leder for Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.