MENY

Seminar om forskningsdata

Seminaret er planlagt av Universitetsbiblioteket og Forsknings- og Innovasjonsavdelingen, og holdes i regi av Narma. Påmeldingsfrist er 15. januar.

Seminaret vil informere om de føringene som ligger i kortene vedrørende forskningsdata og om de ulike verktøy til håndtering av forskningsdata som finnes både i nasjonalt regi og kommersielle utbydere. Formålet er at institusjonene får overblikk over de mange verktøy og deres fordeler og ulemper. Mange universitet og høgskoler må snarest ta stilling til hvordan de vil håndtere forskningsdata og dette seminaret kan gi et overblikk over de ulike muligheter.

Seminaret henvender seg til beslutningstakere ved institusjonene, og bibliotekarer eller forskningsadministratorer som skal jobbe med datahåndtering i det daglige.

PROGRAM FOR SEMINARET (PDF)

Kunnskapsdepartementet (KD) har lansert en nasjonal strategi for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Forskningsrådet har hatt en policy i flere år allerede, og i sine retningslinjer om tilgjengeliggjøring av forskningsdata (2017) skriver de at «bedre tilgang til forskningsdata vil styrke kvaliteten i forskning, både ved at resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, men også ved at datasett kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre datasett.». Forskningsrådet har nå oppdatert sine retningslinjer med krav om at institusjonene skal vurdere behovet for en datahåndteringsplan i prosjekter som blir finansiert av dem. 

Seminaret bør derfor være midt i blinken for mange som skal til å jobbe med forskningsdata fremover!

Meld deg på seminaret, påmeldingsfrist er 15. januar. Pris per deltager er 250 kroner.

Arrangement på Facebook