MENY

Disputas om optimalisering av oljeproduksjon

Torsdag 14. desember 2017 vil Aojie Hong disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hong forsvarer avhandlingen: «Managing Geological Uncertainty with Decision Analysis in Reservoir Management».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Review of geostatistical methods for simulating petrophysical variables in history matching».

Leder for disputasen er Helge Bøvik Larsen, prodekan forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.