MENY

Disputas om materialtretthet i offshore rørledninger

Mandag 18. desember 2017 vil Arvind Keprate disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Keprate forsvarer avhandlingen: «Probabilistic Fatigue and Fracture Degradation Assessment of Offshore Piping: Remaining Life Estimation, Risk Evaluation and Inspection Analysis».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Failure theories and modes of a solid homogeneous material».

Leder for disputasen er Tor Henning Hemmingsen, leder for Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) ve Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.