MENY

Disputas om bølgebelastning på offshore-installasjoner

Tirsdag 19. desember 2017 vil Jithin Jose disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Jose forsvarer avhandlingen: «Offshore Structures Exposed to Large Slamming Wave Loads».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Structural Response to Impact Loading».

Leder for disputasen er professor Vidar Hansen, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) ve Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.