Et profilbilde

Førsteamanuensis
Brita Gjerstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Brita Gjerstad", "tel": "Telefon: 51832799", "email": "brita.gjerstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-236

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-701-9. 207 s.
 • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (2017). Implementering av velferdsteknologi. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0891-9. 54 s.
 • Gjerstad, Brita (2016). Itslearning: Mangfold og ensretting. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-360-9. 190 s.
 • Gjerstad, Brita; Herzberg, Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Kosakowska-Berezecka, Natasza; Krys, Kuba; Odden, Gunhild; Ryndyk, Oleksandr; Vedøy, Gunn; Zadkowska, Magdalena (2016). PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report. Universitetet i Gdansk. 50 s.
 • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita (2015). Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Gjerstad, Brita (2015). Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner.. International Research Institute of Stavanger. 2 s.
 • Gjerstad, Brita (2015). Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (2014). Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland. International Research Institute of Stavanger. 62 s.
 • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita (2013). Analyse av loggdata fra alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Gjerstad, Brita (2013). Greit med overvåking av veiene?. International Research Institute of Stavanger. 62 s.
 • Gjerstad, Brita (2013). Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi. International Research Institute of Stavanger. 29 s.
 • Leknes, Einar; Gjerstad, Brita (2013). Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling. IRIS. ISBN 978-82-490-0809-4. 188 s.
 • Gjerstad, Brita (2012). Hvordan øke trafikksikkerheten? Innspill til nytt etatsprogram om trafikksikkerhet.. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Gjerstad, Brita; Bayer, Stian Brosvik (2012). Evaluering av to samkjøringspiloter. International Research Institute of Stavanger. 60 s.
 • Gjerstad, Brita; Bergsgard, Nils Asle; Bayer, Stian Brosvik (2012). Organisering av trafikksikkerhetsarbeid. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2012). Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case. Senter for interkulturell kommunikasjon. 57 s.
 • Holte, Kari Anne; Gjerstad, Brita; Merkhus, Suzanne (2012). Arbeidstidsordninger i Statoil. De ansattes erfaringer med skiftordninger med fokus på forskjøvne skift. International Research Institute of Stavanger. 50 s.
 • Berg, Christin; Gjerstad, Brita (2011). Handlingsrommet for personvern og trafikk – Hvor går grensene?. International Research Institute of Stavanger. 60 s.
 • Gjerstad, Brita (2011). Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler – en sammendragsrapport. International Research Institute of Stavanger. 45 s.
 • Gjerstad, Brita; Berg, Christin (2011). Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler?. International Research Institute of Stavanger. 90 s.
 • Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried (2011). Innspill til Statens vegvesen idedugnad "ITS testarena". International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (2010). Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?. International Research Institute of Stavanger. 86 s.
 • Gjerstad, Brita (2009). Evaluering av ung mediemakt. International Research Institute of Stavanger. 20 s.
 • Berg, Christin; Gjerstad, Brita (2008). Holdninger til trafikksikkerhet blant unge på Jæren. International Research Institute of Stavanger. 78 s.
 • Gjerstad, Brita (2008). Brukerundersøkelse. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Bergsgard, Nils Asle; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita (2007). 2007/093 Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene. International Research Institute of Stavanger. 162 s.
 • Gjerstad, Brita (2007). Innføring i bedriftsøkonomiske emner - Evaluering av kurs holdt av Høgskolen i Stavanger for norske hotellansatte skoleåret 2000 - 2001. International Research Institute of Stavanger. 34 s.
 • Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari (2007). Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet. International Research Institute of Stavanger. 78 s.
 • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn (2019). Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV. FORSA/Universitetet i Stavanger; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Krøvel, Anne Vatland (2018). Å leva tett på oppdrettsnæringa – Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune samanlikna med folk flest.. Forskningsrådet med Fiskeri- og havbruksnæringen; 2018-04-18 - 2018-04-20.
 • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Carr, Liam; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora (2018). AquaAccept: Building knowledge for a sustainable aquaculture industry. “We R aquaculture”. World Aquaculture Society; 2018-08-25 - 2018-08-29.
 • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora (2018). AquaAccept Prosjekt: Utvikling av nye sosio-miljø indikatorer og styringsverktøy for et bærekraftig havbruk.. Forskningsrådet med Fiskeri- og havbruksnæringen; 2018-04-18 - 2018-04-20.
 • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora (2018). AquaAccept Project: Developing new socio-enviromental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture. 2018-06-11.
 • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora (2018). AquaAccept Project: Developing new socio-environmental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture.. IIFET; 2018-07-16 - 2018-07-20.
 • Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita (2017). Polish work migrant families in municipalities in Western Norway. Presentation.. 2017-10-20.
 • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve (2017). Fri flyt eller god flyt? Barn av arbeidsinnvandrere i norsk skole.
 • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (2016). Encounters between Polish migrant families and public services in Norway. University of Gdansk;
 • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita (2016). Public services and children of work migrants. SIK/IRIS/POLICY/NOVA-HIOA; 2016-04-21 - 2016-04-22.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2015). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.
 • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn (2015). Work migrant families: Encounters and its opposite. University of Gdansk; 2015-03-06 - 2015-03-07.
 • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn (2015). Work migrants, notions of gender and gender equality. Uni Research Rokkansenteret; 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Gjerstad, Brita; Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve (2014). How does increased work migration challenge the established welfare models?. City University London;
 • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita (2014). Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester. LINK;
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2013). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway. Jagellonian University; 2013-04-18 - 2013-04-19.
 • Gjerstad, Brita (2011). Greit med overvåking av veiene?.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Innvandrere i trafikken.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Skreddersydd kjøreopplæring.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders; Berg, Christin; Bakken, Anne Karen (2010). Trafikksikkerhet og innvandrere.