MENY

Tirsdagsforedrag: Domkirken 2025 – Steinkonservering: Sørtårnets utfordringer

Arkeologisk museum har ansvar for steinkonserveringen på Stavanger Domkirke mot byjubileet i 2025. Sólveig Jónsdóttir, steinkonservator og Torbjørg Bjelland, biolog, holder et foredrag om utfordringene med arbeidet på domkirkens søndre tårn.

Steinkonserveringsteamet ved Arkeologisk museum, UiS startet høsten 2017 et prosjekt for å kartlegge tilstanden av sørtårnet på Stavanger domkirke. Her brukes nye dokumentasjonsmetoder innen restaurering, kjent bygningshistorie og ulike analysemetoder. På bakgrunn av det en kommer fram til skal en legge fram ulike behandlingsforslag for bruddsteinsmurverket. Ett av mange behandlingsforslag som skal vurderes er blant annet kalking av fasaden. 

Foredrag ved Sólveig Jónsdóttir, steinkonservator og Torbjørg Bjelland, biolog.

Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang også til dette. 

Museumskafé og museumsbutikk er åpen til kl. 20.