Et profilbilde

Professor
Klaus Johan Myrvoll { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Klaus Johan Myrvoll", "tel": "", "email": "klaus.j.myrvoll@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Tlf priv/mob +4790026380

Forskningsområder

Nordiske og germanske språk

Historisk-komparativ språkvitskap

Norrøn filologi, serleg skaldedikting og metrikk

Utvalgte publikasjoner


The constitutive features of the dróttkvætt metre. I Approaches to Nordic and Germanic Poetics. Red. Kristján Árnason et al. Reykjavík: University of Iceland Press, 2016: 229-256.

Hörða-Knútr. Namn og Nemne 32 (2015): 103-110.

Ei uturvande lengjing av vokalen fyre burtfallen h etter r og l i nordisk. Arkiv för nordisk filologi 130 (2015): 5-32.

Zum Ursprung des Dativs Singular auf -u der altwestnordischen o-Stämme. Indogermanische Forschungen 120 (2015): 153-175.

Fråværet av vokalharmoni i gamalnorsk etter stutt /æ/ og /ö/. Arkiv för nordisk filologi 129 (2014): 5-19.

Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar. Historisk tidsskrift 93 (2014): 383-406.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Myrvoll, Klaus Johan (2020). The Authenticity of Gísli’s Verse. Journal of English and Germanic Philology. ISSN 0363-6941. Volum 119. Hefte 2. s. 220-257. DOI: 10.5406/jenglgermphil.119.2.0220.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2019). Fanst det eit eige namn Solli i Noreg i millomalderen?. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 36. s. 7-30.
 • Myrvoll, Klaus Johan; Spaans, Ronny Grønning (2018). Olav H. Hauge og nynorsk omsetjingskunst. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. Volum 105. Hefte 4. s. 322-338. DOI: 10.18261/issn.1500-1989-2018-04-05.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2017). Dronninga i skaldekvæda. I: Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230401828. s. 185-198.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). The constitutive features of the dróttkvætt metre. I: Approaches to Nordic and Germanic Poetry. University of Iceland Press. ISBN 978-9935-23-121-5. s. 229-256.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2015). Ei uturvande lengjing av vokalen fyre burtfallen h etter r og l i nordisk. Arkiv för nordisk filologi. ISSN 0066-7668. Volum 130. s. 5-32.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2015). Hǫrða-Knútr. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 32. s. 103-110.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2015). Zum Ursprung des Dativs Singular auf -u der altwestnordischen ō-Stämme. Indogermanische Forschungen. ISSN 0019-7262. Volum 120. Hefte 1. s. 153-175. DOI: 10.1515/if-2015-0009.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2014). Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. Volum 93. Hefte 3. s. 383-406.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2014). Fråværet av vokalharmoni i gamalnorsk etter stutt /æ/ og /o/ :. Arkiv för nordisk filologi. ISSN 0066-7668. Volum 129. s. 5-19.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Framvoksteren av sterkt hokyn frå urnordisk til norrønt. I: Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-700-8. s. 16-32.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Skaldedikt som kjelda til etymologi og ljodleg vokster av norske namn. I: Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna. ISBN 978-91-7276-086-8. s. 105-118.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Å lyda etter Ibsens røyst. Soga um då Peer Gynt vart norsk. I: Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-101-3. s. 179-203.
 • Myrvoll, Klaus Johan; Skomedal, Trygve (2010). Tonelagsskilnad i islendsk i Tridje grammatiske avhandling. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 1. s. 68-97.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2008). Tradisjon og konstruksjon i Snorres Háttatal. I: Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-065-8. s. 143-166.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Margrete i Aspa – løysing på floken. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. ISSN 0029-2141. Volum XLI. s. 42-63.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 1. s. 75-87.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Disputas for graden dr.philos., Universitetet i Bergen 8. september 2006. Opposisjon ex auditorio. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 24. s. 51-61.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2006). Kva er eit erveord i norsk-dansk? Noko um den nære ordsoga i Våre arveord. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 2. s. 173-212.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2005). Hall toll – um eit brigde frå /-lv/ til /-l/ i norsk. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 1. s. 23-44.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2004). Skjøttøya. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 20/21. s. 53-62.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2003). Noko um skifte av kyn og bøygjing i norsk. Merknader til Hans-Olav Enger. Norskrift. ISSN 0800-7764. Hefte 106. s. 23-50.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2003). Ordet nisse – av karnamnet Nils like vel?. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 2. s. 156-169.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2003). Tillegg um ordet følin i Valdres. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. Volum 9. s. 72-73.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2002). Tvo ord ‹folen› og tvo ‹folna›. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. Volum 8. s. 74-81.
 • Myrvoll, Klaus Johan (1998). Eitkvart nytt um Aspa-ætti. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. ISSN 0029-2141. Volum XXXVI. s. 271-282.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2015). Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering. 07 Oslo AS. 382 s.
 • Langslet, Lars Roar; Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan; Guttu, Tor (2014). Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo. Riksmålsforbundet. ISBN 978-82-7050-200-4. 86 s.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2009). samstöfur seinar eða skjótar. Ein etterrøknad av trykk- og kvantitetstilhøve i skaldeversemålet dróttkvætt. Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. 192 s.
 • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan (2008). Forord.
 • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan (2008). Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-065-8. 234 s.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2006). «Enlil og Ninlil», «Paukesong til Enki», «Nanna-Suen vender attende til Nippur», «Lugalbanda og Anzu-fuglen». [Attdiktingar frå sumerisk].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). Ein internasjonal forskar i ei nasjonal tid. [Om Sophus Bugge].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). Fordreia historieformidling. [Kommentar om filmen Birkebeinerne].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). Fornying i litteraturvitskapen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Hvordan lese Ibsen? Samtalen om hans dramatikk 1879–2015. Universitetsforlaget 2015.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2015). Engelsk er ikkje skandinavisk likevel. [Melding av] Joseph Embley Emonds og Jan Terje Faarlund: English: The Language of the Vikings. (Olomouc Modern Language Monographs 3.) 2014.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2014). Lesande og skrivande storbønder. [Melding av] Jostein Fet: Stemmer frå ei fjern tid. Forteljingar om bøker, viser, magiske formlar og merkelege teikn 1550–1814. Det Norske Samlaget 2014.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2013). Aasen og ålmugen. [Svar til Ottar Grepstad].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2013). Att og fram er like langt. [Melding av] Asbjørnsen og Moe: Norske folkeeventyr I–III. Revidert utgåve ved Tor Guttu. Aschehoug 2012.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2013). Omsetjar i store skor. [Melding av] Edda-dikt. Band 1. Voluspå og Håvamål. Attdikta av Knut Ødegård. Cappelen Damm 2013.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2013). Trygve Nereson Skomedal. [Nekrolog].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). 2012-nynorsken vert ikkje enklare.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Bokmål og nynorsk kan ikkje jamførast. [Svar til Arnfinn Muruvik Vonen].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Dagmar og Oddmar.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Då nynorsken stod for livskrafta. [Melding av] Eirik Vassenden: Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940. Scandinavian Academic Press 2012.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Ein kan ikkje sjå bort frå versemålet. [Svar til Torgeir Bygstad].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Frå krigarkonge til helgen. [Melding av] Lars Roar Langslet og Knut Ødegård: Olav den hellige. Spor etter helgenkongen. Forlaget Press 2011.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Frå sagastil til kansellistil. [Melding av] Snorre Sturlasson: Heimskringla. Norske kongesagaer I–III. Omsett av Kjell Arild Pollestad. Gyldendal 2012.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). «Hvem bil» har ei forhistorie. [Svar til Øystein A. Vangsnes].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Med pragmatikk som våpen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920–2011. Universitetsforlaget 2012.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Nasjonalromantiske klisjéar. [Melding av] Terje Nordby: Kongeblod. Mordet på Knut Alvsson. Premiere på Akershus festning 18. august 2012. Manuset utgjeve på Dreyers forlag 2012.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Oppklåring om sagastilen. [Svar til Roy Jacobsen].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Riksmål inkje hinder for god sagastil. [Svar til Kjell Arild Pollestad].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2012). Ættene vert rekna i mannsline. [Svar til Ingebjørg Folgerø].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). 2012-nynorsken vert ikkje enklare.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Atterslaget som måtte koma. [Melding av] Oddmund Løkensgard Hoel: Norsk målreising II. Mål og modernisering 1868–1940. Det Norske Samlaget 2011.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Austlandsformer er bokmålsformer.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Catull utan poetisk beingrind. [Melding av] Gaius Valerius Catullus: Eg elskar og hatar. Utval, gjendikting og føreord ved Torgeir Bygstad. Det Norske Samlaget 2011.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Eit nasjonalt fag i ei unasjonal tid. [Melding av] Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør (red.): Nordiskfaget – tradisjon og fornying. Novus forlag 2011.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Koht og dateringa av slaget i Hafrsfjord.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Med Snorre som sanningsvitne. [Melding av] Torgrim Titlestad: Harald Hårfagre; Halvor Tjønn: Harald Hardråde. Saga Bok / Spartacus 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Meir valfridom og fleire bokmålsformer i nynorsk.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Oslo dekonstruert. [Melding av] Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. 5. utg. Oslo 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Poesien ligg òg i metrikken. [Svar til Kjell Arild Pollestad].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2011). Weibull, Koht – og Lunden. [Svar til Kåre Lunden].
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Arbeidardiktar og norrønskald. [Melding av] Arild Bye: Kristofer Uppdal. Ein mot alle. Aschehoug 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Atterklang i akademia. [Melding av] Liv Bliksrud (red.): Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub 2009.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Før språket storknar. [Melding av] Guro Fløgstad og Anders Vaa: Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut og andre myter om språk. Kagge forlag 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Knausgård som symptom. [Melding av] Eivind Tjønneland: Knausgård-koden. Et ideologikritisk essay. Spartacus 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Målgranskar og grand seigneur. [Melding av] Kjell Venås: Hans Ross. Målføregranskar, ordboksskrivar og grammatikar. Novus forlag 2009.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Målsoge utan forteljargrep. [Melding av] Jens Johan Hyvik: Norsk målreising I. Språk og nasjon 1739–1868. Det Norske Samlaget 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Uredigerte petitar. [Melding av] Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien: Sagaspor. Kulturhistoriske fortellinger fra vikingtid og middelalder. Andresen & Butenschøn 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Ut or språket, inn i skåpet. [Melding av] Jan Olav Gatland: Ord og orgasme. Ein biografi om Ola Raknes. Det Norske Samlaget 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2010). Venskap eller frendskap? [Melding av] Jón Viðar Sigurðsson: Den vennlige vikingen. Vennskapets makt i Norge og på Island ca. 900–1300. Pax forlag 2010.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2009). [Melding av] Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, red. Morten Stige og Terje Spurkland. Trondheim 2006.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2009). Over skrevs i Nord-Atlanteren. [Melding av] Jon Vidar Sigurdsson: Det norrøne samfunnet. Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. Oslo 2008.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2009). Sjangerhybrid med anakronismar. [Melding av] Tore Skeie: Alv Erlingsson. Fortellingen om en adelsmanns undergang. Oslo 2009.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2008). Ein glad amatør. [Melding av] Sylfest Lomheim: Språkreisa. Norsk gjennom to tusen år. Oslo 2007.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2008). Når materialet veks ein over hovudet. [Melding av] Nils Johan Ringdal: Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser. Oslo 2008.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Ei klårare nynorsknorm.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Ein nasjonal aristokrat.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2007). Realisme på krykkjer. [Melding av] Henrik H. Langeland: Francis Meyers lidenskap. Tiden 2007.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2006). Biografi um Sigurd Kolsrud. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2006). [Melding av] Kåre Magne Holsbøvåg: Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Molde 2006.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2006). Velskrive um umstridd professor. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2005). [Melding av] Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, red. Jan Terje Faarlund. Oslo 2003.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2005). [Melding av] Suffixbildungen in alten Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004, red. Thorsten Andersson og Eva Nyman. Uppsala 2004.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2004). [Melding av] Gudleiv Bø og Magne Myhren: Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Oslo 2002.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2004). [Melding av] Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002, red. Olaf Almenningen m.fl. Oslo 2002.