MENY

Besøk fra Queensland University of Technology (QUT), Australia

Informasjonsmøte om utveksling til QUT, Australia

Queensland University of Technology er et av Australias største universitet med 40 000 studenter hvorav 12% er internasjonale studenter. QUT har 3 campuser som alle ligger i Brisbane, Australia. QUT og UiS har en bilateral utvekslingsavtale som gjelder hele universitetet, men avtalen er mest aktuell for studenter på det humanistiske fakultet og det teknisk- naturvitenskaplige fakultet.

Søknadsfristen for å reise på utveksling høst 2018 er 1. februar og informasjonsmøtet er relevant for de som allerede har søkt eller har tenkt å søke seg til QUT men også for dem som har tenkt å reise på utveksling ved en senere anledning.

Møtet arrangeres av Internasjonalt kontor student.uis.no/ut og informasjonsmøtet blir holdt av Ms Katie Sevil, assisterende direktør ved QUT internasjonalt kontor.

Hjertelig velkommen!