MENY

Hvordan kan vi gripe mulighetene i bioenergi?

Hvordan kan vi gripe mulighetene innenfor bioenergi og CO2-fangst? Dette er temaet når vi inviterer til seminar ved Risavika Gas Centre. Blant foredragsholderne er Siri Kalvig, Anders Karlsson-Drangsholt, Egil Vigdel og Arild Johannesen.

Det er mange muligheter innen bioøkonomi i målet om et lavutslippssamfunn, der CO2 kan reduseres, fanges, brukes eller lagres. Lær mer om BECCS (Bio-energy with carbon capture and storage) og hør om det nasjonale CO2-lagringsrosjektet. 

Siri Kalvig presenterer UiS Smart Energy Lab, og Bellona kommer i tillegg til flere spennende lokale bedrifter.

Møtet er et samarbeid mellom IRIS og deres senter for CO2-fangst og lagring (CCS), Universitetet i Stavanger og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Program

11:00: Registrering, mingling og lett lunsj
11:30: Velkommen med Harald Minge (NiS) Siri Kalvig (UiS) og Ying Guo (IRIS)
11:45: Industrieventyret som forvitret - hva har vi lært? Gunnar Kleppe, rådgiver 
12:05: Ocean Forest: bærekraftig mat og biomasse fra havet. Anders Karlsson-Drangsholt, Bellona
12:20: Biogass, sirkulærøkonomi og lavkarbonsamfunnet. Egil Vigdel, AGRI-E
12:35: Status Microalger, Svein Dahle, MicroA
12:45: Risavika test anlegget. Arild Johannesen, IRIS

13:00: Pause

13:15: Verdiskapning fra C1-gasser gjennom fermentering. Susanne Gitlesen/ Catherine Boccadoro, IRIS
13:30: Nasjonalt CO2 verdikjede prosjekt. IRIS.
13:45: Smart Energy Lab. Siri Kalvig, UiS.
14:00: Omvisning på Risavika Gas Centre.

Møtet er gratis.

For å registrere deg, send e-post til Ragne Farmen.

For spørsmål vedrøredne programmet, kontakt Ying Guo, IRIS,