MENY

Disputas om hydrat-inhibitorar

Torsdag 1. februar 2018 vil Eirin Abrahamsen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Abrahamsen forsvarer avhandlingen: «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors». 

Alle interesserte er velkomne til disputas kl. 12:15.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emne for førelesinga er «Production and economic viability of methane from methane hydrate deposits».

Leiar for disputasen er instituttleiar Gro Johnsen ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IMBM) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164.

Eirin Abrahamsen, profilbilete

Eirin Abrahamsen