MENY

Disputas om handsaming av produsert vatn

Fredag 2. februar 2018 vil Reza Askarinezhad disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

Askarinezhad forsvarer avhandlinga: «Produced Water Management - Chemical Water Shutoff and Disproportionate Permeability Reduction». 

Alle interesserte er velkomne til disputas kl. 12:15.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Effect of permeability on foam stability».

Leiar for disputasen er prodekan forskning, professor Helge Bøvik Larsen, ved Det teknisk-naturvitenskapleget fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.