MENY

Cybersikkerhet

Hvor sårbare er vi for hacking? Når kan vi forvente å bli rammet av cyperangrep? YATA Stavanger og Tekna Student UiS inviterer til en kveld med et tema som angår oss alle.

Vi får besøk av Marie Moe, forsker for SINTEF som vil fortelle om økende trussel for cyberangrep på personlig utstyr som vi benytter oss av i hverdagen. Marie Moe er avhengig av et medisinsk implantat, en pacemaker. Som sikkerhetsforsker ønsket hun å finne ut mer om informasjonssikkerheten i denne datamaskinen inne i sin egen kropp, men fikk ikke tilgang til å se koden som holder henne i live. Marie startet derfor et hacking-prosjekt for å finne ut av sikkerheten i sin egen personlige kritiske infrastruktur. I dag kobles vi i økende grad opp mot internett og blir stadig med sårbare for hacking. 

Vi får også besøk av Lilly Muller, forsker hos NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), som vil snakke om digitale sabotasjeangrep mot petroleumssektoren. Hun stiller spørsmål ved om vi er forberedt på et digitalt angrep mot norsk petroleumssektor. Kjenner vi våre egne sårbarheter? Og under hvilke omstendigheter kan vi forvente å bli rammet av cyberangrep? Dette vil bli diskutert i en internasjonal kontekst og med ett blikk mot den geopolitiske situasjonen Norge befinner seg i dag.

Velkommen til en spennende kveld for alle, uavhengig av hva du studerer. Arrangementet er også åpent for ikke-studenter.

Pizza blir servert! Meld deg på arrangementet på Facebook.

 

Illustrasjon til arrangement om cybersikkerhet - en hengelås