MENY

Presentasjon av "Visjoner for det gode arbeidsliv"

Jan Erik Karlsen har nylig gitt ut "Visjoner for det gode arbeidsliv" på Cappelen Damm. Han presenterer den i biblioteket på Ullandhaug. Preben Lindøe kommenterer boken.

"Visjoner for det gode arbeidsliv" kom nylig ut på Cappelen Damm. I denne boken ser Jan Erik Karlsen på hva Arbeidsmiljøloven har betydd for arbeidslivet siden 1970-tallet og fram til i dag. Han stiller spørsmål om Arbeidsmiljøloven virkelig har bidratt til et «arbeidsliv i verdensklasse», og om arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter jobber sammen for å realisere denne visjonen? 

Dagens endrede arbeidsmarked med framveksten av kunstig intelligens, økt automatisering, samt rask omstilling og nye organisasjons- og ledelsesformer gjør at det er viktig å få klargjort de idealene som Arbeidsmiljøloven bygger på. Boken regnes som den første samlede vitenskapelige analysen av Arbeidsmiljølovens betydning, så dette er verdt å få med seg! Preben Lindøe vil kommentere og dele sine tanker om boken.


Jan Erik Karlsen er professor emeritus ved UiS og preses ved Vitenskapsakademiet i Stavanger. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, samtidig som han er aktiv på publiseringsfronten med både forskning og bøker om det moderne produksjonslivet. 

Preben Lindøe er professor emeritus ved UiS. Han har forsket på og utgitt en rekke bøker om yrkesmessig helse og sikkerhet.

Det blir servering av kaffe, te og konfekt. SiS bok vil være til stede og selge boken.

Alle er hjertelig velkommen!


Arrangement på Facebook
 

Forsidebilde: