Et profilbilde

Stipendiat
Camilla Lausund Fitjar { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Camilla Lausund Fitjar", "tel": "Telefon: 51832813", "email": "camilla.l.fitjar@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-144

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Ellingsen, Øystein; Fitjar, Camilla Lausund (2019). Camilla Lausund Fitjar forsker på håndskrift. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-09-23.
  • Fitjar, Camilla Lausund (2019). Bak bokstavene: Barns håndskrevne bokstaver ved skolestart. Norges Forskningsråd; 2019-09-26.
  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido (2019). Hva bidrar til flyt i bokstavformingen ved skolestart? En korrelasjonstudie av faktorer knyttet til flyt i håndskriften. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke (2019). Children’s letter writing automaticity at school entry. 2019-06-27 - 2019-06-29.
  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke (2019). Copy that.Write what? What influences children’s ability to copy letters fluently?. EARLI; 2019-08-12 - 2019-08-16.
  • Fitjar, Camilla Lausund (2018). Children's handwriting. Correlates of handwriting at school entry.. Earli; 2018-08-26 - 2018-08-31.