MENY

Internasjonal dag for barnehagelærerstudenter

Tirsdag 30. januar arrangeres det internasjonal dag for 140 barnehagelærerstudenter og 34 studenter på Comparative Educational Studies ved UiS.

Tirsdag 30. januar blir «Internasjonal dag» arrangert for om lag 140 barnehagelærerstudenter og 34 studenter på Comparative Educational Studies. Utvekslingsstudentene på dette studiet er i år fra land som Belgia, Nederland, Spania, Sveits, Østerrike, Tyskland, Storbritannia, Irland og USA.

Temaet for den internasjonale dagen «International perspectives in Early Childhood Education». Forelesere er 8 gjestelærere fra Belgia og Tyskland. Det er Institutt for barnehagelærerutdanning som arrangerer den internasjonale dagen som avsluttes med stands, der studentene kan få førstehåndsinformasjon om hvilke emne de kan ta som utvekslingsstudenter ved partnerinstitusjonene i Belgia og Tyskland. Formålet med arrangementet er å bidra til økt internasjonalisering, ved å utvide studentenes faglige perspektiver og motivere til økt utreise.

Dette arrangementet er åpent for studenter og lærere på Institutt for barnehagelærerutdanning.

 

 

Bilde viser mange internasjonale studenter samlet.

Bildet fra internasjonal dag i fjor.