MENY

Disputas om DNA-glykosylaser

Mandag 12. februar 2018 vil Marina Alexeeva disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskapelege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Marina Alexeeva forsvarer avhandlinga «DNA Glycosylases in the Repair of Deaminated and Dimethylated Cytosine».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «The Biology of DNA Base Modification».

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Gro Johnsen ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitskapelege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Marina Alexeeva