MENY

Seminar om anti-diskriminering - AVLYST

Nettverk for kjønnsforskning arrangerer åpent seminar om anti-diskriminering.

Seminaret er avlyst pga tåket på flyplassen og gjesteforskerne ikke får landet. Vi kommer tilbake med ny tid for seminaret.

Seminaret er i første rekke rettet mot studenter, og tar opp viktigheten av å motvirke seksuell trakassering og andre former for diskriminering og marginalisering, både i studiehverdagen og i arbeidslivet. Til seminaret kommer forsker Mona Bråten (Fafo) som har forsket på seksuell trakassering, Luca Dalen Espseth fra Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og en representant fra Studentorgansisasjonen StOr.

Sted: KA-AUD2

Tid: 14:15-16:00