MENY

Disputas om forbetra oljeutvinning

Tirsdag 20. februar 2018 vil Alireza Zare disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

Zare forsvarer avhandlinga: «Investigating Performance of Solvent Coinjection in SAGD Process for Thermal Enhanced Oil Recovery». 

Alle interesserte er velkomne til disputas kl. 12:15.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «The Importance of Mass Transfer and Thermodynamics during Enhanced Oil Recovery».

Leiar for disputasen er professor Rune Time ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.