MENY

Disputas om kjemikalier mot gasshydrat

Eirin Abrahamsen (31) har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

Nye kjemikalier

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene.

På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

God effekt

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IMBM) ved UiS. Hennes veiledere var professor Malcolm Kelland og førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen.

Om kandidaten

Eirin Abrahamsen er 31 år og fra Sandnes. Hun har en bachelorgrad i kjemi og miljø og mastergrad i miljøteknologi (Offshore Environmental Engineering), begge fra Universitetet i Stavanger. 

Hennes avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors». Abrahamsen forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 1. februar 2018.

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen phd