MENY

ECIU nettverksmøte for lærerutdanning og humaniora

UiS har tatt initiativ til et internasjonalt nettverksmøte mellom ECIU-institusjoner som tilbyr lærerutdanning og/eller humanistiske fag for å utveksle erfaringer og utforske samarbeidsmuligheter.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er interessert i å styrke internasjonalt samarbeid og ser til ECIU-nettverket for å utforske nye partnerskapsmuligheter. Vi vil bygge på eksisterende og etablere nye mobilitets- og nettverkssamarbeid.

Fakultetet ønsker å samle de studieprogramkoordinatorene, undervisere og forskere hos ECIU-medlemsinstitusjonene som har ansvar for utvikling av internasjonalisering og studiekvalitet innen lærerutdanning og humanistiske fag. Målet er at vi oppdager nye samarbeidsmuligheter og kan bruke ECIU-samarbeidet til å nå våre strategiske målsetninger.

Se engelskspråklige konferansesider for mer informasjon

ECIU logo