Et profilbilde

Fagkoordinator
Linn Lillian Eikje Ramberg { "honorific-suffix": "Fagkoordinator", "fn": "Linn Lillian Eikje Ramberg", "tel": "Telefon: 51832826", "email": "linn.l.ramberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling formidling
Rom AM A-513

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ramberg, Linn Eikje (2017). Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter på 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk.. Stockholms universitet.. ISBN 978-91-7649-860-6. 324 s.
 • EIKJE, LINN LILLIAN; Kleiva, Øyunn (2007). Sande kommune. Fradeling gnr 17 bnr 1 - Myklebust Verft A/S. Møre og Romsdal fylkeskommune. 44 s.
 • EIKJE, LINN LILLIAN; Kleiva, Øyunn (2007). Volda kommune. Regulering av Lid. Bygging av småbåthavn, naust og boliger. Rapport. Arkeologiske registreringer knytt til reguleringsendring Lid/Kråkeneset, Ytre Lid gnr 3. Tillegg til rapport:planteikningar, foto og oversynskart. Møre og Romsdal fylkeskommune. 117 s.
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Halsringene fra Søbø.
 • Ramberg, Linn Eikje (2018). Handel i vikingtid.
 • Risvaag, Jon Anders; Eikje, Linn Lillian (2010). NTNU Vitenskapsmuseets myntsamling/The Collection of coins at NTNU Museum of Natural History and Archaeology.
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Kan det ha vært produsert mynter på Veøya i middelalderen?. Møre og Romsdal fylkeskommune og Sunnmøre museum; 2019-09-26 - 2019-09-27.
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk. Centrum för medeltidsstudier (CMS), Stockholms universitet.; 2019-04-09.
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Nausttuftene på Hop..
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Sølvskatten fra Sæbø og andre sølvskatter fra vikingtiden (ca. 800-1050 e.Kr.). Hjelmeland kommune og Hjelmeland bibliotek; 2019-09-03.
 • Ramberg, Linn Eikje (2019). Utsira - natur og kultur langt vest i havet.
 • Ramberg, Linn Eikje (2018). «Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk». Rogaland numismatiske forening; 2018-10-02.
 • Ramberg, Linn Eikje (2018). Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk. Norsk numismatisk forening; 2018-04-24.
 • Ramberg, Linn Eikje (2017). Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: utmyntning og myntbruk. Institutt for arkeologi og kulturhistorie, UiO;
 • Eikje, Linn Lillian (2015). Mynt og myntbruk i Norge 1103-1263 : kongens mynt i kirkens tjeneste?.
 • Ramberg, Linn Eikje (2015). Economic change in Middle Age Norway 1103-1202. Analyzed by archaeological finds of 12th century Norwegian coins.. International numismatic council INC;
 • Ramberg, Linn Eikje (2015). Mynt i middelalderens Norge. – Kongens mynt i kirkens tjeneste?. Arkeologisk museum, UiS;
 • Ramberg, Linn Eikje (2014). Economic change in the Middle Ages. How to interpret the Norwegian coin material 1103-1263 according to economic systems?. Nordic Theoretical Archaeology Group, NTAG;
 • Ramberg, Linn Eikje (2014). Hoards from Christian contexts 1103-1263. Economic or religious depositions?. European Archaeological Assosiation;
 • Ramberg, Linn Eikje (2014). Myntfunn fra mur og grav. Deponeringer i Kristen og kirkelig kontekst 1103-1263. Vitenskapsmuseet, NTNU og "Money and religion"-prosjektet;
 • Ramberg, Linn Eikje (2014). Økonomisk endring i middelalderen. – med vekt på individ og samfunn og samspillet mellom disse.. Arkeologisk museum, UiS;
 • Ramberg, Linn Eikje (2013). Økonomisk endring I middelalderen. – med særlig vekt på individ og samfunn. Uppsala numismatiska förening;
 • Ramberg, Linn Eikje (2011). Divine purposes, earthly identities. Christian symbols on Norwegian bracteates 1103-1263. European Archaeological Association, EAA;
 • EIKJE, LINN LILLIAN (2009). Norwegian Bracteates during the 12th-13th Centuries. University of Glasgow; 2009-08-31 - 2009-09-04.
 • EIKJE, LINN LILLIAN (2008). Kulturminneregistrering for Askeladden - Fremgangsmåter, kilder og resultater. RUA, Nord-Trøndelag fylkeskommune; 2008-03-06.
 • EIKJE, LINN LILLIAN; Løseth, Kristian; Forseth, Lars (2008). 2000 nye kulturminner. NRK midtnytt. [TV]; 2008-06-10.
 • EIKJE, LINN LILLIAN (2007). Skattefunn i Rogaland i vikingtid og fram til år 1100. Arkeologisk museum i Stavanger; 2007-10-09.