MENY

Disputas om sjømat-markeder

Tirsdag 27. februar 2018 vil Ruth Beatriz Mezzalira Pincinato disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Pincinato forsvarer avhandlinga «Essays on seafood production and markets».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Why regulations are necessary for sustainable aquaculture and fisheries production».

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Jon Tømmerås Selvik, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitskapelege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).