MENY

Forholdet mellom jordmor og den gravide

Christina Furskog Risa disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 23. februar 2018. Hun har sett på hvordan jordmødre kan skape tillit mellom seg og pasienten/brukeren. Furskog Risa har spesielt sett på forholdet mellom jordmor og gravide med diabetes.

Jordmor går vanligvis gjennom sjekkpunktene i svangerskapsjournalen med den gravide. Under denne gjennomgangen er det viktig for jordmor å være lyttende og oppmerksom for å kunne plukke opp hva som kan tolkes som uuttalte spørsmål. 

Sammen med småprat og undersøkelse av kvinnens mage ved hjelp av berøring, skapes en normalitet og en kommunikasjonssituasjon som kan åpne opp for sensitive spørsmål rundt svangerskap og fødsel. Dette er særlig viktig ved risikosvangerskap.

Det er også viktig at konsultasjonen foregår i et miljø der den ikke blir avbrutt, at det er avsatt tid og at kvinnene har mulighet å treffe samme jordmor gjennom svangerskapet fant Christina Furskog Risa i avhandlingen «Communication in midiwfery consultations in spesialist antenal care- pregnant women with diabetes and their midwives».

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Hvordan kan forskerrollen forstås fra ulike vitenskapsteoretiske perspektiver?» starter klokken 10:00. Selve disputasen starter kokken 12:00.

Både prøveforelesning og disputas holdes i Arne Rettedals-hus (AR), auditorium Ø-120.

Alle interesserte er velkomne, både ti prøveforelesningen og til selve disputasen.