MENY

Nordmenn i Spania

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo forsvarer sin doktorgrad i lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. I avhandlingen «Mer enn sol og varme. Transnasjonale norske migranter i Alicante 1965-2014» har hun studert hvordan norske migranter, de fleste mellom 60 og 80 år, har vedlikeholdt transnasjonale nettverk i begge land.

Laksfoss Cardozo har analysert intervjuer med norske migranter, aviskilder og arkivdokumenter som viser at migrantene har holdt ved like nettverk både i Spania og Norge ved å danne klubber, gi ut aviser, opprette skoler og menigheter.

Billigere flyreiser har forenklet og demokratisert migrasjonen fra Norge og Nord-Europa, og internett har vært viktig for å holde kontakten med familie og venner.   

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesningen som begynner klokken 10:00 og til selve disputasen som begynner klokken 12:00.

Tildelt emne for prøveforelesningen er «Skandinaviske migrasjonsmønstre ca. 1950 - 2010».

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo er født i 1970 og er fra Haugesund. Hun har en master i internasjonale forbindelser fra Ortega y Gasset-instituttet i Madrid, master i amerikansk historie fra Ohio University, samt master i latinamerikansk historie fra University of Texas.  Hun arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.