MENY

Styreskolen - modul 2: Enkle skattemessige tilpasninger og muligheter

Styreskolen er en kompetanseserie for styre og ledelse av virksomheter i regi av Handelshøgskolen ved UiS og Næringsforeningen.

I denne modulen av Styreskolen vil professor Benn Folkvord og prodekan Lars Atle Kjøde fra Handelshøgskolen ved UiS gi en oversikt over viktige og enkle tilpasninger som styrer og aksjonærer bør kjenne til i forbindelse med årlig skatteoppgjør og drift av selskaper.

Det vil blant annet vist hvordan uttak av midler fra selskap kan foretas og hva en bør tenke på i forkant for blant annet å oppnå skattefrihet.

I tillegg vil en også se nærmer på hvordan sikre eventuelt tapsfradrag.

Samlingen forutsetter ikke spesielle forkunnskap og vil passe for alle med selskapsinneresse.


Styreskolen er en faglig møteplass for alle som har interesse av og bruk for at et styre arbeider og fungerer optimalt, tar kloke beslutninger og unngår feller som et styre aboslutt ikke bør gå i. Målgruppen er alle som har befatning med et styre; eiere, styreledere, nye og erfarne styremedlemmer i bedrifter og organisasjoner og daglig ledere.  Målet er å gi faglig input, samt mulighet for å dele erfaringer. 

Styreskolen er satt sammen av faglig uavhengige moduler som hver tar for seg aktuelle tema som formidler det akademiske med det praktisk relevante i en helhetlig sammenheng. 

Program torsdag 3. mai for modul 2:  Enkle skattemessige tilpasninger og muligheter

kl 08.30 Registrering og kaffe
kl 08.45 Velkommen ved HH UiS og Næringsforeningen
kl 08.50  Enkle skattemessige tilpasninger og muligheter ved Lars Atle Kjøde, prodekan og statsautorisert revisor HHUiS og Benn Folkvord, professor HHUiS
kl 10.45 Q & A
kl 11.00 Lunsj og erfaringsutveksling
kl 11.30 Slutt

Påmelding

NB! Det er begrenset plass på styreskolen - for påmelding klikk her (Næringsforeningens påmeldinsside).

No shows vil bli fakturert dersom avbestillingen ikke er gjort innen 48 timer før møtestart

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

De neste samlingene blir (nøyaktig dato ikke fastlagt):

  • Okt 2018: Styrets ansvar: Forståelse av regnskap og revisors beretning.

  • Nov 2018: Ansettelser og samarbeid med daglig leder og administrasjon, samt rekruttering til styre.