MENY

Disputas om betre oljeutvinning

Alireza Zare har disputert til doktorgraden med ei avhandling om forbetra oljeutvinning.

Zare forsvarte avhandlinga: «Investigating Performance of Solvent Coinjection in SAGD Process for Thermal Enhanced Oil Recovery». Vegleiaren hans i doktorgradsprosjektet var professor Aly Hamouda ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Zare disputerte ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet tirsdag 20. februar 2018.