MENY

Nordmenn i Alicante

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo forsvarer sin doktorgradsavhandling i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger mandag 19. mars 2018. Hun har forsket på norske migranter i Alicante i Spania.

I avhandlingen «Mer enn sol og varme. Transnasjonale norske migranter i Alicante 1965-2014» ser hun på hvordan norske migranter, de fleste mellom 60 og 80 år, har vedlikeholdt transnasjonale nettverk i begge land.

De norske migrantene bosetter seg i Alicante for kortere eller lengre tid, hovedsakelig av økonomiske og helsemessige grunner.

Billigere flyreiser

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo har analysert intervjuer med norske migranter, aviskilder og arkivdokumenter som viser at migrantene har holdt ved like nettverk både i Spania og Norge ved å danne klubber, gi ut aviser, opprette skoler og menigheter.

Billigere flyreiser har forenklet og demokratisert migrasjonen fra Norge og Nord-Europa og internett har vært viktig for å holde kontakten med familie og venner.  

Oljepris og kronekurs

Fra midten av 1970-årene har migrasjonen særlig vært knyttet til svingninger i oljeprisen, som igjen har påvirket kronekurs, lønninger og velferdsbudsjettet.

Laksfoss Cardozo fant en tett sammenheng med turisme, gjennom salg av fritidseiendommer, og viser i avhandlingen hvordan fritidshusutbyggingen for enkelte kystkommuner har ført til både inntekter og arbeid, men også utfordringer som vannmangel og høye boligpriser.

Språklige utfordringer

Hun har også sett på de språklige utfordringene knyttet til å bo i Spania hele eller deler av året. Les sak fra forskning.no som viser at mange gir opp å lære spansk.

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesningen som begynner klokken 10:00 og til selve disputasen som begynner klokken 12:00. Begge deler finner sted i auditorium V-101 i Arne Rettedals hus, 

Migrasjonsmønstre

Tildelt emne for prøveforelesningen er «Skandinaviske migrasjonsmønstre ca. 1950 - 2010».

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo er fra Haugesund og født i 1970. Hun har en master i internasjonale forbindelser fra Ortega y Gasset-instituttet i Madrid, en master i amerikansk historie fra Ohio University, samt en master i latinamerikansk historie fra University of Texas.  Hun arbeider som universitetslektor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Tekst: Elin Nyberg

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo disputerer mandag 19. mars.