MENY

Motivasjon; nøkkel til livsstilsendring?

Programområdet HevHelse ved det Helsevitenskapelige fakultet inviterer til åpent foredrag med professor Christopher Niemiec fra University of Rochester, USA.

Niemiec er ekspert på motivasjon og selvbestemmelsesteorien, og holder foredrag om hvordan helsepersonell kan fremme motivasjon for livsstilsendring.

Foredraget blir på engelsk. Arrangementet er gratis.

Motivasjon; nøkkel til livsstilsendring?

Livsstilsendringer er utfordrende! Mange strever med å finne energi og motivasjon for dette. Helsepersonell kan ha en avgjørende rolle i å bidra til motivasjon for endring. Et viktig spørsmål er derfor; hvordan kan helsepersonell stimulere til optimal motivasjon?

Dette vil Christopher P. Niemiec snakke om i sitt foredrag 22 mai 2018, kl 09-11 på det Helsevitenskapelig fakultet, Kjell Arholms Hus, aud. 3, UiS.

Professor Christopher P. Niemiec er en internasjonal ekspert på motivasjon og selvbestemmelsesteorien. Han jobber ved University of Rochester, USA.

I sitt foredrag vil han fokusere på:

  1. selvbestemmelsesteorien, som undersøker hvorfor vi gjør det vi gjør
  2. betydningen av autonom motivasjon for livsstilsendring
  3. hvordan tre grunnleggende psykologiske behov er avgjørende for initiering og vedlikehold av livsstilsendring
  4. hva helsepersonell kan gjøre for å fremme optimal motivasjon hos sine pasienter

Foredraget er åpent og gratis. Studenter og ansatte innen helse- og omsorg, samt andre interesserte i helsevesenet inviteres spesielt.