MENY

Innspillseminar ENERGI21

ENERGI21 skal få ny strategi. Tirsdag 3. april fra 10-12 arrangeres det innspillseminar i Arkivenes hus

Energi 21 skal få ny strategi og dokumentet er nå ute på høring med frist 6.april

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi og Forskning og Innovasjonsavdelingen på UiS (FIA) inviterer derfor til innspillseminar for å samle innspillene, og gi en godt forankret tilbakemelding fra regionen.

Lene Mostue, Direktør og leder for ENERGI21-programmet fra Norges forskningsråd kommer for å presenterer den nye strategien.

Deretter vil det åpnes for at deltakere kan bidra med innspill som vil bli samlet og sendt fra Forskningsnettverket for miljøvennlig energi.

Link til høringsutkastet finnes her. Det er dette dokumentet forskningsmiljøene skal gi sine innspill på.

Arrangementet finner sted tirsdag 3. april kl 10-12 i Arkivenes Hus, rom 406

For påmelding, klikk her:

Program

9:45 - 10:00

Kaffe og mingling

10:00 – 10:10

Velkommen og introduksjon m / Siri Kalvig, Forskningsnettverket for miljøvennlig energi

10:10 – 10:40

Presentasjon av ENERGI21 høringsdokument v/ Lene Mostue, Norges forskningsråd

10:40 – 10:50

Spørsmål / diskusjon

10:50 – 11:00

Pause / benstrekk

11:00 – 11:40

Diskusjoner om høringen.

11:40 – 12:00

Felles samling og innsamling av innspill fra gruppene.

ENERGI21

ENERGI21