MENY

Batterier og smarte elnett

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 18. april kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Tema: Batterier og smarte elnett

Foredragsholder: Bernt Bremdal, professor UiT Norges arktiske universitet og spesialrådgiver Digital Xalience AS

Foredragsholderen skrev kapittelet:  Batterier og smarte elnett i boka Vitenskapen endrer samfunnet som NTVA ga ut i 2017.

Hovedoverskrifter i kapitlet er: Fornybare energiressurser, Elnett blir smarte, Behov for større forbrukerfleksibilitetet, Smarte byer, Lagringsteknologi og batterier, Hvordan blir markedsutviklingen? Batterier som den smarte noden og  Batteripakker i bruk.

Han tar utgangspunkt i det han skrev der, men siden det skjer mye i dette feltet, kommer han til gå utenom det også.

Bernt A. Bremdal er professor på Universitet i Tromsø ( UiT). Han var med å starte Chronos a.s og han er også medlem av klyngesamarbeidet NCE Smart Energi Markets. Hans forskningsfokus er rettet mot smarte systemer. Her har han jobbet med autonome agenter og multi-agentsystemer i flere år sammen med sine studenter og ulike forskningsgrupper.

Han har undervist i kunstig intelligens og maskinlæring i over 20 år. Han har vært med grunder av flere selskaper og har hatt ulike posisjoner både innenfor akademia og næringslivet. Han interesserer seg spesielt for smarte hus, smarte nett og smarte byer og har vært med å utviklet ulike agentbaserte løsninger for dette.

Bernt Bremdal

Bernt Bremdal