MENY

Hvordan holde på motivasjonen for skolearbeidet

Motivasjonsekspert Chris Niemic i åpen forelesning: hvordan kan vi stimulere elevenes motivasjon gjennom å etablere og vedlikeholde gode relasjoner, stimulere deres tro på at det er mulig å mestre læringsoppgavene og gi dem autonomi i læringsarbeidet.

UiS får besøk av Christopher Niemiec fra University of Rochester i New York, USA, som er internasjonal ekspert på motivasjon. Med bakgrunn i selvbestemmelsesteori skal han snakke om hvordan vi kan stimulere elevenes motivasjon gjennom å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til elevene, stimulere deres tro på at det er mulig å mestre læringsoppgavene og gi dem autonomi i læringsarbeidet.

Chris Niemiec har sin teoretiske bakgrunn innenfor Selvbestemmelsesteori og har skrevet artikkelen "Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice" sammen med Richard M. Ryan, som er en av grunnleggerne av Selvbestemmelsesteorien. Artikkelen er svært mye referert.

Foredraget foldes på engelsk og har tittelen "Optimal motivation at school".