MENY

Disputas om organisatoriske endringer i sykehussektoren

Gunhild Bjaalid disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 20. april 2018.

Hun forsvarer avhandlingen Et sic operatur? Exploring outcomes of organizational change in contemporary hospitals.

Bjaalids forskning bidrar til kunnskap om hvordan endringer i arbeidsflyt, oppgaveplanlegging, ledelse- og organisasjonsdesign påvirker individuelle og organisatoriske utfall i sykehussektoren. Tidligere forskning indikerer at en rekke endringsprosesser enten er mislykkede, eller får helt andre utfall enn forventet.

Velkommen til disputas

Professor Aslaug Mikkelsen ved UiS har vært hovedveileder, mens førsteamanuensis Thomas Laudal ved UiS har vært medveileder.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12. Tema for prøveforelesningen er The importance of intervention mapping in Social sciences.

Kunngjøring for disputas

Gunhild Bjaalid