MENY

Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna.

Elisabeth Brekke Stangeland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora tirsdag 24. april 2018.

Hun forsvarer avhandlingen Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. En studie av variasjon og sammenhenger.

Variasjoner og sammenhenger i barns språk og lek

Brekke Stangelands avhandling tyder på at det er stor variasjon i barns deltakelse i lek i barnehagen når de er 33 måneder. Hun finner også at det er en sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering hos barnehagebarn i denne aldersgruppen. Språklig mestring predikerer sosial fungering både for enspråklige og flerspråklige, og for barn med henholdsvis høye, lave og gjennomsnittlige språkskårer. Avhandlingen viser også at sammenhengen mellom språk og lek synes å være mediert av sosial kompetanse ved 33 måneder.

Brekke Stangeland har brukt data fra Stavangerprosjektet, som følger 1000 barnehagebarn i Stavanger Kommune.

Velkommen til disputas

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning og disputas.
Tid: Tirsdag 24. april 2018 kl 10.00 (prøveforelesning) og 12.00 (disputas).
Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals-hus (AR), auditorium V-101 
Tema for prøveforelesning: Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for barns sosiale, språklige og kognitive utvikling de seks første leveårene.

Hovedveileder: Professor Åse Kari H. Wagner, Lesesenteret, UiS.
Medveiledere: Førsteamanuensis Kjersti Lundetræ og førsteamanuensis Elin Reikerås, begge Lesesenteret, UiS.

Kunngjøring for disputas.
 

 

Elisabeth Brekke Stangeland (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Elisabeth Brekke Stangeland (Foto: Elisabeth Tønnessen)