MENY

Åpent foredrag under konferanse om digital lesing

Hvordan påvirker digitalisering hvordan vi leser ulike typer tekster til ulike formål? Dette har forskerne i COST-aksjonen E-READ undersøkt. Under aksjonens avslutningskonferanse på UiS 3.-4. oktober, skal de presentere noen av resultatene fra dette arbeidet.

COST E-READ-konferansen vil gå av stabelen 3-4. oktober på UiS. Under konferansens første dag den 3. oktober vil store deler av programmet være åpent for alle interesserte. Dette inkluderer både Keynote-foredraget med Maryanne Wolf og pitch-sesjonene i etterkant av foredraget. 

Se hele programmet her

Foredrag med internasjonal forskerstjerne

Hovedforedraget med Maryanne Wolf begynner vil foregå mellom klokka 11.15-12.30 onsdag 3. oktober på UiS. Wolf er en internasjonalt ledende leseforsker som blant annet har gitt ut bøkene «Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain» og «Tales of Literacy for the 21st Century».

I foredraget vil Wolf snakke om "Deep reading", det vil si lesing som inviterer til kritisk refleksjon, kontemplasjon, dypere forståelse og innsikt, og hvordan rammebetingelsene for dette er i endring med tanke på digitaliseringen.

Les mer om konferansen

Vil presentere resultater

Lesesenteret ved UiS har siden 2014 ledet COST-aksjonen E-READ, som i dag samler nærmere 200 forskere fra over 30 land. Målsetningen har vært å øke kunnskapen om hvordan digitalisering påvirker hvordan vi leser ulike typer til tekster til ulike formål.

Les mer om COST-aksjonen her

Gjennom snart fire år, har forskere innen psykologi, nevrovitenskap, litteraturvitenskap, pedagogikk og utdanningsvitenskap, lingvistikk, bokhistorie og medievitenskap samarbeidet for å finne svar på hvordan lesing endres når vi går fra å lese på papir til å lese på skjermer. Under konferansen vil de presentere noen av resultatene fra dette arbeidet. 

Hvordan påvirker digitalisering hvordan vi leser ulike typer tekster til ulike formål?

Hvordan påvirker digitalisering hvordan vi leser ulike typer tekster til ulike formål?