MENY

Åpent seminar om digital vurdering og adaptiv læring

Torsdag 26. april mellom klokka 09.00-13.00 blir det holdt et åpent seminar for både vitenskapelige ansatte og administrative ansatte om digital vurdering og adaptiv læring.

Utviklingen innenfor feltet digital vurdering er preget av økte muligheter for tilpassing av tilbakemeldinger og vurdering. Den økte tilgangen på læringsdata gjennom ulike former for læringsanalyse gir nye muligheter for å tilpasse læringsstoffet på en måte som både kan øke studentenes motivasjon og øke deres læringsutbytte. I tillegg ser vi også at vurderingsdata samlet inn på individnivå kan gi den enkelte student nye og forbedrede muligheter til å delta i kollektive læringsfelleskap. Gjennom nye kunnskaper om egen læring, som en følge av at vurdering og tilbakemeldinger automatiseres, økes også studentens bevissthet rundt egen læring. 

Brennende engasjement for undervisning

Seminarets hovedforedragsholder er Omid Mirmotahari. Han er er førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og har i en årrekke vært opptatt av å gjøre UiO til et attraktivt studiested for studenter og har et brennende engasjement for undervisning. Han er et engasjert medlem av Studielaben på Institutt for Informatikk, som har et sterkt fokus på undervisningskvalitet og studentmiljø. 

Prosjektet han vil presentere under dette seminaret, er knyttet til både digital vurdering, læringsanalyse og adaptiv læring. Prosjektet har i 2017/2018 mottatt støtte både fra Norges forskningsråd og fra Norgesuniversitetet. De andre presentasjonene på programmet for seminaret er andre supplerende bidrag fra sektoren. 

Meld deg på ved å følge denne lenken. Dette seminaret arrangeres i samarbeid mellom Uniped ved UiS, Norgesuniversitetet/SIU ved ekspertgruppe for digital vurdering, og Nettop/EVU ved UiS, og er åpent for både vitenskapelige ansatte og administrative ansatte.

Programmet:

  • 09.00 – 09.30: Innledning, Emil Trygve Hasle, Norgesuniversitetet/SIU, Vegard Moen, UiS og Karsen Tillerli, EVU, UiS. Kort presentasjon av NUV, Ekspertgruppen for digital vurdering og arbeidet med å etablere en nasjonal digital læringsressurs rundt digital vurdering

  •  09.30 – 11.00: Automatisk tilbakemelding på studentbesvarelser. Førsteamanuensis Omid Mirmotahari Institutt for informatikk, UiO

  • 11.00 – 11.30: Pause og servering av lunsj

  • 11.30 - 11.50: Bruk av Arc i Canvas. Tilbakemelding til studenter ved bruk av video og tilbakemeldinger direkte i video. Førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad, Institutt for helsefag ved UiS

  • 11.55 – 12.15: Bruk av video og videocase i digital eksamen ved PPU ved UiO. Førstelektor Ketil Mathisen, ILS, UiO

  • 12.20 – 12.40: Læringsanalyse og automatisk tilbakemelding på studentbesvarelser i informatikk. Førsteamanuensis Erlend Tøssebro, Institutt for elektronikk og databehandling ved UiS.

  • 12.45 – 13.00: Oppsummering og informasjon om Norgesuniversitetet/SIUs utlysning av midler for 2019 med søknadsfrist høsten 2018. Emil/Vegard

     

 

Illustrasjonsbilde.