MENY

Workshop “Computing in Science Education - besøk av CCSE/UiO”

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) inviterer til workshop om beregningsorientert realfagsundervisning torsdag 3. mai.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) inviterer til workshop om beregningsorientert realfagsundervisning torsdag 3. mai fra 9:00 til 12:15 i KE E-101. Vi får besøk fra Center for Computing in Science Education (CCSE), som er senter for fremragende utdanning (SFU) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Tre av våre egne ansatte skal også ha innlegg. Workshopen avsluttes med lunsj. 

Seminaret er åpent for alle. På grunn av lunsjbestilling ber vi deg melde deg på her innen 23. april.

Programmet 3. mai

09.00 - 09.05  Velkommen
v/ prodekan utdanning, Helge Bøvik Larsen

09.05 - 09.50  Fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger 
v/ professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt, UiO - CCSE 

Spørsmål/pause

10.00 – 10.40 Programmering og modellering i biovitenskapsutdanning
v/ førstelektor Lex Nederbragt, Institutt for biovitenskap, Universitetet i OsloCCSE

10.45 – 11.30  Computing in science education – Noe for oss på TN/UiS?  
Status ved TN – hva har vi av programmering ved TN per i dag - Tom Ryen 
Innlegg (tittel kommer) - Aksel Hiorth 
Computing in Maths and Physics: Why, what and when? - Anders Tranberg 

Diskusjon

11.30 – 12.15 Lunsj

Vel møtt! 

 

Illustrasjonsbilde: Tidligere konferanse avholdt på UiS.