MENY

Endring i Finsk spesialundervisning: Teori, prinsipper og praksis

Finland scorer høyt på internasjonale skoletester som PISA og TIMSS. Fordi variasjon i elevenes læringsutbytte på elev- og skolenivå er små i Finland, har bred og tilgjengelig spesialundervisning blitt foreslått som en mulig forklaring på de gode resultatene.

Finlands utdanningsdepartement oppdaterte sin strategi rundt spesialundervisning i 2007, etter at det var fremsatt bekymringer om ulik praksis mellom kommunene. Den nye strategien bygget på inkludering, likhet og høy kvalitet i støtte for alle elever, og ble implementert i skolene i 2011 og 2012.

Forelesningen holdes av tre forskere med lang erfaring innen det finske spesialundervisningssystemet: Leena Kuorelahti (lærer innen spesialundervisning), Matti Kuorelahti (PhD, Universitetet i Jyväskylä) og Tuomo Virtanen (PhD, Universitetet i Stavanger, Læringsmiljøsenteret). I forelesningen vil de tre gå gjennom endringene i spesialundervisningen: teori, prinsipper og praksis.

Forelesningen holdes på engelsk.