MENY

Norwegian Wood: Økologiens estetikk i norsk designhistorie

I samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes arrangerer The Greenhouse gjesteforelesning om økologi og designhistorie med professor Kjetil Fallan ved Universitetet i Oslo, tirsdag 24. april på Vitenfabrikken i Sandnes.

Tirsdag 24. april arrangeres det gjesteforelesning med designhistorikeren Kjetil Fallan på Vitenfabrikken i Sandnes. Forelesningen arrangeres av det humanistiske miljøforskningsinitiativet The Greenhouse med Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen i spissen. The Greenhouse har som mål å synliggjøre betydningen humanistisk forskning kan ha for å møte de store miljøutfordringene verden står ovenfor.

Les artikkelen: Lanseringen av det humanistiske miljøforskningsinitiativet The Greenhouse

Økologiens estetikk i norsk designhistorie

Hvordan oppstod økologisk design i Norge? Hvordan møttes den gryende miljøbevegelsen og den stadig pågående kampen for designreform, og hvilke følger fikk det? Forståelsen av samspillet mellom våre naturlige og våre materielle omgivelser forandret seg radikalt i løpet av 1960- og 1970-tallet, formet blanet annet av økt miljøbevissthet, konsumkritikk, kulturradikalisme, arkitekturvern, og designaktivisme. Designernes og arkitektenes fremtids- og teknologioptimisme slo sprekker og ble erstattet dels av dystopiske visjoner, dels av naturromantiserende idealisme. Formfullendte enkeltmøbler i eksotiske treslag som teak og mahogny vek plassen for snusfornuftige systemmøbler i ”kortreiste” materialer som bjørk og furu. Her finnes kimen til økologiske og bærekraftige tilnærminger til design. Bli med på en vandring gjennom de dype norske skoger og bli kjent med apokalyptiske arkitekter og moralske møbler.

Kjetil Fallan er professor i designhistorie ved Universitetet i Oslo. Hans seneste bok er Designing Modern Norway: A History of Design Discourse (London & New York: Routledge, 2017). Fallan leder for tiden prosjektet "Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design," finansiert av Norges forskningsråd.

Tirsdag 24. april arrangeres det gjesteforelesning med designhistorikeren Kjetil Fallan på Vitenfabrikken.

Tirsdag 24. april arrangeres det gjesteforelesning med designhistorikeren Kjetil Fallan på Vitenfabrikken.