MENY

Disputas om overskridingar på norsk sokkel

Fredag 4. mai 2018 vil Sindre Lorentzen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Lorentzen forsvarer avhandlinga «Economic Analysis of Cost Overruns on the Norwegian Continental Shelf».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Pro-cyclical investments in the oil and gas industry - implications for future production and cost overruns».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor førsteamanuensis Jon T. Selvik ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).