MENY

Nettverkssamling for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning inviterer til nettverkssamling 4. og 5. juni. Temaet er Samfunn og tjenester i endring – pårørende som aktør.

Det er påmelding til nettverkssamlingen. Påmeldingsskjema finner du her (pdf).
 

Program som pdf.

Mandag 4. juni

11.00-12.00 Lunsj i kantinen i Kjell Arholms hus, (UiS)

12.00-12.05 Åpning av nettverkssamlingen v/ Marit Boyesen, rektor, UiS

12.05-12.15 Velkommen v/ Siri Wiig, professor, UiS

12.15-12.45 Pårørende som aktør i tilsyn etter uventede dødsfall i helse- og omsorgstjenesten. v/ Einar Hannisdal, onkolog, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

12.45-13.15 Etterlatte ved narkotikarelatert død (END) v/ Kari Dyregrov, professor, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen og medforsker Sølvi Kaald, adjunkt, Knarvik Ungdomsskule 

13.15-13.30 Pause

Tema: Pårørendes erfaringer v/ Unn Birkeland, leder Pårørendesenteret i Stavanger

13.30-13.45 Pårørendes erfaringer under og etter opphold i intensivavdeling v/ Gro Frivold, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

13.45-14.00 Hva kjennetegner opplevelse og erfaring av sosial støtte hos pårørende til personer med demens? v/ Kirsten Jæger Fjetland, førsteamanuensis og Miroslava Tokovska, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole, Sandnes

14.00-14.15 Pårørende, usynlige muliggjørere? v/ Gudrun Wiik Larsen, sosionom, MSc, Stavanger kommune 

14.15-14.30 Prosesser for økt selvforståelse – veiledningsprogram for foreldre med fysisk utviklings-hemmede barn v/ Karen Terese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD, Akershus Universitetssykehus 

14.30-14.45 Felles dialog  

14.45-15.00 Pause

15.00-16.30 WORKSHOP: Utvikling av forskningsprosjekter  
Moderator: Helene Hanssen, dosent, UiS 
Innledere:  

  • Deltakelse i lærings- og mestringstilbud for pårørende – nyttig og lønnsomt? v/ Una Stenberg,  seniorforsker, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo  universitetssykehus  
  • Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarlige kroniske symptomer? v/ Gabrielle Kitzmüller, førsteamanuensis, Norges Arktiske  Universitet  
  • Forslag til forskningstemaer v/ Gry Anette Øvstegård, klinisk sosionom og familieterapeut, Pårørendesenteret i Stavanger 

16.30-16.45 Pause

16.45-17.30  Debatt
Hvor går vi videre innen forskningsfeltet? Strategi for Nettverk for Pårørendeforskning v/ Karina Aase, professor, senterleder, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, UiS

19.30 Middag – Thai Nong Khai, Smedgata 7, 4013 Stavanger 

Tirsdag 5. juni

09.00-09.05 Vel møtt igjen! v/ Heidi Dombestein, PhD stipendiat og koordinator i Nettverk for Pårørendeforskning, UiS

09.05-09.35 Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester v/ Line Jenhaug, PhD kandidat Høgskolen i Innlandet  
TEMA: Eksempler på tiltak for pårørende v/ Heidi Dombestein, PhD stipendiat og koordinator i Nettverk for Pårørendeforskning, UiS

09.35-09.50 Pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester: Utprøving og validering av sjekkliste v/ Helene Hanssen, dosent, og Anne Norheim, dosent, UiS 

09.50-10.05 Erfaringer fra kurs i stressmestring til pasienter og pårørende v/ Mariette Abrahamsson, senterkoordinator, Vardesenteret Stavanger universitetssykehus 
 

10.05-10.15 Posterpresentasjoner 
 

10.15-10.30 Pause

10.30-11.45 WORKSHOP: Medforskning – Pårørende som aktør i kunnskapsutvikling
Moderator: Una Stenberg, seniorforsker, PhD, NK LMH, Oslo universitetssykehus
Innledere: 

  • Erfaringer fra SAFE-LEAD prosjektet v/ Siri Wiig, professor, UiS og medforsker Torhild Sandvik Pedersen 
  • Erfaringer fra END-prosjektet v/ Kari Dyregrov, professor, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen og medforsker Sølvi Kaald, adjunkt, Knarvik Ungdomsskule  

11.45-12.00 Oppsummerende dialog

v/ Inger Johanne Bergerød og Heidi Dombestein, PhD stipendiater, koordinatorer i Nettverk for Pårørendeforskning, UiS

12.00-13.00 Lunsj i kantinen i Kjell Arholms hus