MENY

Disputas om miljøpåverknad frå petroleumsaktivitet

Tirsdag 22. mai 2018 vil Karianne Skogland Enerstvedt disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Enerstvedt forsvarer avhandlinga «Indicators for environmental Impact of petroleum activities».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «The use of -omics approaches in environmental monitoring; current status, challenges and future perspectives».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Gro Johnsen, leiar av Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).