MENY

Forskning på digitalisering og utdanning: Workshop i prosjektutvikling

Digitalisering er et stort satsingsområde i både Norge og EU. Forskere ved UiS Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har i lang tid jobbet med digitalisering og satser på å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse som bl. a. omfatter både kunnskap om digitale muligheter og kritisk vurdering av bruk av det digitale.

Vi vil gjennom denne workshopen se nærmere på hvilke aktiviteter og forskergrupper som jobbe med digitalisering. Dette vil være et utgangspunkt for å identifisere aktuelle temaer, vurdere mulige prosjekter og samarbeidspartner, og undersøke aktuelle H2020 utlysinger samt utlysninger i Forskningsrådet.

Program finner du her.

Påmeldingsskjema finnes her. Fristen for påmelding er 17. august.

ontakt: Vilija Duleviciute, rådgiver EU, vilija.duleviciute@uis.no, Tlf.: 51 83 25 85.