MENY

Disputas om bruk av tvang i bofellesskap

Anja Christoffersen Pawlica disputerer 29. mai for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Anja Christoffersen Pawlica forsvarer avhandlinga «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden».

Les mer om forskningen.

Prøveforelesningen starter klokken 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Bofellesskap som de-institusjonaliseringsfelt med beboere som handlende aktører. Hvordan spiller politikk, profesjoner, materialitet og brukergrupper inn forandringsprosesser?».

Alle interesserte er velkomne til både prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Henriette Thune ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært professor Christine Øye (HVL), mens professor Karin Anna Petersen (UiB), professor Kristin Akerjordet (UiS) og professor Bjørg Karlsen (UiS)  har vært medveiledere.

Arrangementet er i auditorium 2 på Kjell Arholms hus (kart) på universitetsområdet.

Anja Christoffersen Pawlica