MENY

Disputas om kostnadsoverskridelser på norsk sokkel

Sindre Lorentzen (26) har disputert med en avhandling om kostnadsoverskridelser på norsk sokkel.

Doktorgradsavhandlingen analyserer og kartlegger de viktigste årsakene til kostnadsoverskridelser på norsk sokkel. Evnen til å forutsi kostnaden til et gitt prosjekt synes å variere med oljeprisen. Før fallet i oljeprisen i 2014 var det langt flere kostnadsoverskridelser enn etter at prisen falt.

Høykonjunktur, med mange parallelle prosjekter, gir typisk overskridelser. Det oppstår flaskehalser med mangel på rigger, verkstedkapasitet og oljeservice. Personell er den viktigste knapphetsfaktoren.

Når konjunkturene snur gjennomføres prosjekter under budsjettert beløp. Flaskehalsene er fjernet og det er god kapasitet i leverandørbransjen.

Lorentzens doktoravhandling analyserer videre kostnadsutvikling på norsk sokkel. Det forventes en oppgangskonjunktur som etter hvert kan gå over i kapasitetspress og kostnadsvekst.

Om kandidaten

Sindre Lorentzen er 26 år og fra Tromsø. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Han disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 4. mai 2018.

Sindre Lorentzen

Sindre Lorentzen