MENY

Disputas om ryggtrening for helikopterpiloter

Knut Andersen disputerer 8. juni for grada philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Han forsvarer doktorgraden «Forekomst, diagnostikk og behandling av ryggsmerter hos kommersielle helikopterpiloter».

Prøveforelesningen starter klokke 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Latest views on LBP recurrence and recovery, and how this relates to transient LBP».

Alle interesserte er velkomne til både prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Henriette Thune ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært professor Jan Petter Larsen (UiS), mens professor Leif Inge Tjelta (UiS) har vært medveileder. Doktorgradsarbeidet er finansiert av NHO Arbeidsmiljøfondet, NHO Luftfart sitt organisasjons- og utviklingsfond, Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse og Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus.

Arrangementet er i Auditorium 3 i Kjell Arholms hus (kart) på universitetsområdet.

Knut Andersen.

Knut Andersen disputeser 8. juni.