MENY

Disputas om ryggtrening for helikopterpiloter

Knut Andersen forsvarer 8. juni sin doktorgrad i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger. Han har undersøkt hvordan kommersielle helikopterpiloter kan trene for å få mindre vondt i ryggen, og slik redusere sykefraværet.

Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, har lav intensitet og kan ha innvirkning på pilotens flyging. Pilotene rapporterer at smertene blir verre over tid mens de flyr på grunn av påkrevd kroppsmontert sikkerhetsutstyr sammen med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i en fem-punkts-sikkerhetssele.

Smertene kan skyldes at de dype musklene i ryggen ikke er utholdende nok. I sitt doktorgradsarbeid har Andersen undersøkt hvordan en kan behandle personer som er plaget med gjentatte korsryggssmerter.

Trening for mindre smerter

Han finner at fokusert trening rettet mot de dype musklene i korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet, noe som igjen kan medføre mindre smerter, samt forbedring i funksjon og selvopplevd helsekvalitet hos pilotene.

Et slikt treningsprogram synes også i et langtidsperspektiv å kunne redusere forekomsten av yrkesbetinget korsryggsmerte og sykefravær relatert til slike ryggsmerter blant pilotene. Tittelen på avhandlingen er «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots».

Om kandidaten

Knut Andersen (62) er fra Sandnes, og har tidligere utdanning fra Palmer College of Chiropractic i USA. Han er tilknyttet forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus.

Les mer om doktorgradsarbeidet.

Knut Andersen.