MENY

Disputas om pris-dynamikk på naturgass

Mandag 11. juni 2018 vil Knut Anders Kjelaas Johansen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Kjelaas Johansen forsvarer avhandlinga «Essays on Liquefied Petroleum Gas Markets and Price Dynamics».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «The role of liquefied natural gas (LNG) in an increasingly decarbonized economy».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Jon T. Selvik ved Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).